GDPR og Sikkerhet

Data Protection Office rolle i virksomheten (Deaktivering & sletting av medarbeider)
Vi henstiller til alle våre kunder om å ha gode rutiner for nødvendig lagring av personaldata på en eksisterende og tidligere ansatt i tamigo.  Først og fr...
Thu, 22 Feb, 2024 ved 11:24 AM
Egendefinerte roller (WEB) - tilgang til menyer og informasjon
I tamigo kan brukere i utgangspunktet settes opp i 3 (primære) roller/kategorier (Medarbeider/Planlegger/Administrator). Det  kan i tillegg opprettes nye r...
Thu, 25 Mar, 2021 ved 2:48 PM
Skjul andres fravær
Du kan skjule fravær årsaker og kommentarer for ansatte, Vaktplan og i Fraværskalender. Ansatte kan fortsatt se hvem som er fraværende, men ikke årsak eller...
Sun, 12 Aug, 2018 ved 3:37 PM
Data Subject Access Request (GDPR)
Det er KUN tamigo som kan foreta en komplett utskrift av alle data som ligger inne på en ansatt.  På forespørsel (send til supportno@tamigo.no) vil vi inne...
Wed, 6 Mar, 2024 ved 4:49 PM
SLA, Privacy Policy & Trust Centre
På våre hjemmesider www.tamigo.no, vil du finne dokumenter som:  - Service Level Agreement (SLA) - Privacy Policy - Trust Centre (GDPR Notice)
Tue, 14 Aug, 2018 ved 10:52 AM
Automatisk sletting av vedlegg på fravær
I fortsettelse av funksjonen der ansatte kan laste opp dokumenter (dokumentasjon) ved fravær Les mer på linken her: Laste opp dokumenter ved fravær, er d...
Tue, 13 Jun, 2023 ved 11:12 AM
Egendefinerte roller (APP/Mobil) - tilgang til menyer og informasjon
I tamigo kan brukere i utgangspunktet settes opp i 3 (primære) roller/kategorier (Medarbeider/Planlegger/Administrator). Det  kan i tillegg opprettes nye...
Thu, 25 Mar, 2021 ved 2:50 PM