I tamigo kan brukere i utgangspunktet settes opp i 3 (primære) roller/kategorier (Medarbeider/Planlegger/Administrator). Det  kan i tillegg opprettes nye roller med basis i en av de 3 primærrollene.


Eks. Er det ferieavvikling, ønsker man kanskje at en Medarbeider, har et midlertidig ansvar for planlegging, timelister, fravær m.m. Allikevel om ønsker man at vedkommende skal ha noe begrenset adgang til menyer og funksjoner, normalt tilgjengelig for Planlegger-rollen, kan det opprettes en ny rolle med begrenset tilgang, basert på primær rollen Planlegger.


NB! Undermeny Roller kan du få tilgang til ved å henvende deg til oss via Kundesenteret. Merk at du må oppgi Firmanavn. Det er kun Administratorer som vil få tilgang til og kan opprette nye Roller.


Dette blir beskrevet i en denne veiledningen: Tilpassede roller (WEB) - tilgang til menyer og informasjon


Som en utvidelse av dette, kan man nå også velge hva de spesialtilpassede rollene skal se/ha tilgang til i tamigo appen.

For hver av de allerede opprettede rollene, kan man nå  altså også styre hva den ansatte/rollen skal ha tilgang til via tamigo appen. Dette gjøres i sammen meny som tidligere, hvor det nå også er et eget oppsett for APP/Mobil. 


Gå til meny Oppsett generelt --> Roller, og klikk på en av de allerede opprettede rollene (se ny knapp: Mobilmeny)PS! Styringen på tilganger i appen, er noe begrenset sammenlignet med Web-versjonen av tamigo. Dette da tamigo appen på generelt grunnlag ikke inneholder like mange funksjoner som tamigo i web-versjon.