I fortsettelse av funksjonen der ansatte kan laste opp dokumenter (dokumentasjon) ved fravær Les mer på linken her: Laste opp dokumenter ved fravær, er det tilført en mulighet av GDPR hensyn, at systemet etter en viss tid (antall dager), igjen kan slette vedleggene.


Om man som Administrator går til meny Oppsett generelt -> Innstillinger -> Sikkerhet og GDPR (i Pop-opp menyen),  kan man nå sette en hake i feltet "Slett automatisk vedlegg ved fravær" og i tillegg sette inn antall dager systemet skal beholde vedlegget på fraværet før det slettes.


Eks.


Man kan også manuelt slette vedlegg, og man ikke ønsker automatisk sletting etter et visst antall dager.

Klikk på "Søppelbøtte" til venstre for dokumentet. Du vil bli bedt om å bekrefte sletting.