Du kan skjule fravær årsaker og kommentarer for ansatte, Vaktplan og i Fraværskalender. Ansatte kan fortsatt se hvem som er fraværende, men ikke årsak eller kommentarer knyttet til fraværet ved å skru av følgende innstilling. (KUN ADMINISTRATOR)

Meny Oppsett generelt -> Innstillinger - fane Sikkerhet & GDPREks Fraværskalender etter at ovenstående innst. er satt. Kollegers fravær fremstår i grått, uten ledetekst på årsak til fravær i frraværskalender, og i farger uten ledetekster i godkjent vaktplan


Merk! Det er KUN ved å velge samme farge (eller fjerne farge) på selve fraværtypen, at man anonymiserer fraværstype, årsak og komm. knyttet til fraværet.