Økonomi

Timer til Rådighet (Innvilgede vs. brukte timer)
  Venstre menyen «TIMER TIL RÅDIGHET» finner man under fane ØKONOMI. Menyen gir en oversikt over antall timer brukt (produktive) fra Timeliste vs. Innvi...
Thu, 25 Nov, 2021 at 12:10 PM
Vedtakstimer (Budsjett)
Budsjettering I tamigo kan man budsjettere Timer pr Måned/Uke/Dag. Når man budsjetterer i tamigo skal man være OBS på følgende. Budsjetteres det på ...
Mon, 13 Aug, 2018 at 1:13 PM
Driftskonto (Assistentkasse)
Bruk av Driftskonto/Assistentkasse      For ordninger (enkelte kommuner) tillates bruk av Driftskonto/Assistentkasse. I Tamigo kan dette konfigureres opp i...
Mon, 21 Nov, 2022 at 2:19 PM
Medarbeiders timer vs. Kontraktsfestede timer
Menyen Vakter/Kontraktstimer, kan ved hjelp av database-satt normperiode på 52 uker (fra 1.1.XX/alt. Uke 1), visualisere til enhver tid den ansattes kontrak...
Mon, 17 Des, 2018 at 10:21 AM