Budsjettering


I tamigo kan man budsjettere Timer pr Måned/Uke/Dag.


Når man budsjetterer i tamigo skal man være OBS på følgende. Budsjetteres det på måned vil tamigo fordele tallene ned på uke (alle uker) og dag (alle dager). På uke opp på mnd. og ned på dag (alle dager). På dag (alle dager), opp på uke og Måned. Det vil derfor være mest korrekt å budsjettere i henhold til det detaljnivå man ønsker å hente ut rapporter på. (Anbefalt uke eller måned)


Legge inn Budsjett (Vedtakstimer)

  • Gå først til hovedfane "Økonomi" -> "Budsjett". Velg så rett ÅR og PERIODE TYPE (det vil si Måned, Uke eller Dag). Merk at du alltid budsjetterer pr. ordning/avdeling.
  • Deretter kan du klikke på valgte linje/kolonne og taste inn Budsjetterte TIMER, Når budsjettet er ferdig lagt inn, må du LAGRE (nederst i tabellen).
Oppstart i løpet av kalenderåret

Har man tatt over et vedtak i løpet av Kalenderåret, og vedtaket har pluss timer opptjent ved overdragelse må disse legges inn som startsaldo.


Eks. overtagelse pr. 1.2. (se bildet) og 15 timer i startsaldo (overdratt)


1.) Legg først inn budsjett for HELE uker med unntak av oppstart uke

2,) Gjør om til Budsjett DAG 

3.) Sett inn 15 timer den 31.1. 

4.) Fyll så inn vedtakstimer pr. dag. for resten av uken slik at hele første uken blir fylt opp med korrekt antall timer inkl. oppstartsbalanse