Venstre menyen «TIMER TIL RÅDIGHET» finner man under fane ØKONOMI. Menyen gir en oversikt over antall timer brukt (produktive) fra Timeliste vs. Innvilgede timer (uke/mnd.)


For å sette opp «Timer til Rådighet» for en BPA bruker Ordning), skal men starte i menyen «BUDSJETT» som også ligger under fane ØKONOMI. Klikk på linken her Vedtakstimer (Budsjett)


Merk! Les spesielt avsnitt "Hva om BPA starter midt i et år". Dette beskriver hvordan budsjettet settes opp dersom BPA ordning har med + timer fra en tidligere virksomhet (ved overdragelse), eller at oppstart skjer midt i en uke (eks. at 1.7 faller på en onsdag)


 Man gjør et ønsket dato og periode utvalg, og ser hvor mange timer man har til gode i gjeldene måned, evt resten av året. Timer til Rådighet viser rød bakgrunn dersom det er brukt mer timer en uke/måned enn det som er innvilget, men man kan hele tiden ved å sette intervallet frem til årskift, se hvor mange innvilgede timer det er igjen totalt.


Menyen er også tilgjengelig for Vedtakseier/Arbeidsleder (Planlegger)