HR funksjoner i Tamigo

Arbeidskontrakter (mal), Opprett arbeidskontrakt ved ny-ansettelser evt. inkl. e-signatur (3dje part)
Arbeidskontrakter  Modul pris kr. 3.500,- (eks. m.v.a.)  Man kan generere arbeidskontrakter gjennom tamigo. Så snart en ansatt er lagt opp med navn ...
Wed, 4 Nov, 2020 at 12:06 PM
Egendefinerte felter knyttet til medarbeider stamdata
Ønsker du å utvide med egendefinerte felter i en medarbeiders Stamdata (Medarbeiderdetaljer), viser vi deg her hvordan. Eksempler på egendefinerte felte...
Thu, 25 Mar, 2021 at 2:37 PM
Påminnelser kurs/sertifisering (Egendef. felter)
Egendefinerte felter har fått et løft som gir din virksomhet en unik kontroll på for eks. sertifiseringer og kurs.  Skal dine ansatte til enhver tid ha oppd...
Wed, 8 Aug, 2018 at 1:48 PM
Sendte meldinger (Hvem, Hva Når)
Menyen Sendte meldinger (under fane Informasjon), vil kunne gi deg god og detaljert oversikt/historikk på manuelt sendte og automatiske meldinger i tamigo, ...
Tue, 18 Des, 2018 at 3:02 PM
Kontraktstimer (spesifikke) dager
I de tilfeller man har fastlønnede (hel/deltidsansatte) som har faste rullerende ukeplaner, men antall timer pr. dag varierer gjennom uken, eller man har fa...
Thu, 19 Nov, 2020 at 9:01 AM
Digital signering av arbeidskontrakter/dokumenter
Har du kontraktsmodulen i tamigo? I såfall kan man nå utvide dette med digital signatur.  Vi har inngått samarbeide med selskapet Verified, og kan t...
Thu, 3 Des, 2020 at 8:56 AM