HR funksjoner i Tamigo

e-Learning (Learningbank) + tamigo
Sammen med det danske selskapet Learningbank har tamigo lagt opp en Plugin som gir din virksomhet sømløs samhandling mellom tamigo bemanningssys...
Thu, 18 Feb, 2021 ved 9:01 AM
Påminnelser
I tamigo kan du sette opp at du som Administrator/Planlegger eller også andre relevante ressurser skal ha tilsendt påminnelser. Pr. nå kan du (flere) mo...
Tue, 24 Jul, 2018 ved 12:43 PM
Stillings-vekting og Bemanningsbudsjett
Mange virksomheter opererer med bemannings-budsjett (antall årsverk). Start med å sette innstillingen ved å gå til hovedfane "Oppsett generelt" - ...
Tue, 24 Jul, 2018 ved 1:19 PM
Stillingshistorikk (ansatt type)
Benytter du Ansatte typer (Stillingsbetegnelse) i tamigo (Se her), kan du også registrere historikk. Eks. om en ansatt, begynner som Assistent, på et tids...
Wed, 25 Jul, 2018 ved 10:38 AM
Historikk/Endre Lønnsmodell
Virksomheter med flere typer lønnsmodeller kan ha ønske om å ha en historikk (logg), på når den ansatte endret lønnsmodell, altså ble lønnet på endrede bet...
Wed, 25 Jul, 2018 ved 10:50 AM
Ansatt lister til Excel
Du kan enkelt ta ut ansatt liste med detaljert medarbeider informasjon fra tamigo til Excel, I Excel kan du så sortere og gjøre utvalg v.h.a. filtrering-fun...
Wed, 25 Jul, 2018 ved 2:59 PM
Turnover
Kanskje ikke ofte man har behov for en Turnover rapport. Men i tamigo kan du hente ut Turnover rapport når du ønsker det,  på mindre enn ett minuttet. Turn...
Wed, 25 Jul, 2018 ved 3:16 PM
Lønnshistorikk/Endring av lønn
Skal satsen for Timelønn/Månedslønn endres på en ansatt fra en gitt dato frem i tid, (fortrinnsvis i forb. med ny lønnsperiode), kan du i tamigo sette dato ...
Wed, 19 Sep, 2018 ved 10:26 AM
Kontraktstimer/uke - Meny Ansatte
Feltet Kontraktstimer/Uke (fane Ansatte -> Ansatte i venstre menyen) referer til antall timer den ansatte skal arbeide pr. uke i henhold til inngått arbe...
Mon, 15 Apr, 2024 ved 2:26 PM
Endring av Stillingstype/Stillingshistorikk
Har man opprettet Stillingstyper i tamigo kan man også enkelt lage en stillingshistorikk på ansatte.Gå til fane "Ansatte" -> "Ansatte"...
Fri, 27 Jul, 2018 ved 11:40 AM