HR funksjoner i Tamigo

e-Learning (Learningbank) + tamigo
Sammen med det danske selskapet Learningbank har tamigo lagt opp en Plugin som gir din virksomhet sømløs samhandling mellom tamigo bemanningssys...
Thu, 18 Feb, 2021 ved 9:01 AM
Påminnelser
I tamigo kan du sette opp at du som Administrator/Planlegger eller også andre relevante ressurser skal ha tilsendt påminnelser. Pr. nå kan du (flere) mo...
Tue, 24 Jul, 2018 ved 12:43 PM
Stillings-vekting og Bemanningsbudsjett
Mange virksomheter opererer med bemannings-budsjett (antall årsverk). Start med å sette innstillingen ved å gå til hovedfane "Oppsett generelt" - ...
Tue, 24 Jul, 2018 ved 1:19 PM
Stillingshistorikk (ansatt type)
Benytter du Ansatte typer (Stillingsbetegnelse) i tamigo (Se her), kan du også registrere historikk. Eks. om en ansatt, begynner som Assistent, på et tids...
Wed, 25 Jul, 2018 ved 10:38 AM
Historikk/Endre Lønnsmodell
Virksomheter med flere typer lønnsmodeller kan ha ønske om å ha en historikk (logg), på når den ansatte endret lønnsmodell, altså ble lønnet på endrede bet...
Wed, 25 Jul, 2018 ved 10:50 AM
Ansatt lister til Excel
Du kan enkelt ta ut ansatt liste med detaljert medarbeider informasjon fra tamigo til Excel, I Excel kan du så sortere og gjøre utvalg v.h.a. filtrering-fun...
Wed, 25 Jul, 2018 ved 2:59 PM
Turnover
Kanskje ikke ofte man har behov for en Turnover rapport. Men i tamigo kan du hente ut Turnover rapport når du ønsker det,  på mindre enn ett minuttet. Turn...
Wed, 25 Jul, 2018 ved 3:16 PM
Lønnshistorikk/Endring av lønn
Skal satsen for Timelønn/Månedslønn endres på en ansatt fra en gitt dato frem i tid, (fortrinnsvis i forb. med ny lønnsperiode), kan du i tamigo sette dato ...
Wed, 19 Sep, 2018 ved 10:26 AM
Historikk/Endring av Kontraktstimer pr. uke
Det er mulig å endre og samtidig ha full historikk på en ansatts kontraktstimer pr. uke. Dette kan være aktuelt om en ansatt går fra en stilling til en anne...
Fri, 27 Jul, 2018 ved 11:35 AM
Endring av Stillingstype/Stillingshistorikk
Har man opprettet Stillingstyper i tamigo kan man også enkelt lage en stillingshistorikk på ansatte.Gå til fane "Ansatte" -> "Ansatte"...
Fri, 27 Jul, 2018 ved 11:40 AM