I tamigo kan du sette opp at du som Administrator/Planlegger eller også andre relevante ressurser skal ha tilsendt påminnelser.


Pr. nå kan du (flere) motta en e-post med påminnelser på følgende:

  1. Sluttdato på den ansatte
  2. Kontraktstimer sammenlignet med faktiske timer
  3. Ansiennitet
  4. Fødselsdager (eks. runde tall)
  5. Ansatt endringer
  6. Utløpsdato


Vi beskriver fremgangsmåte under.


Merk! Se fig. under. Generelt skal du i feltet mottagere, huke av for om Administratorer, ansvarlig planlegger eller alle planlegger, skal være mottagere av påminnelse. Huk av i 1 eller flere bokser om du vil. Alternativt evt. også i tillegg, kan du angi spesifikt hvilke(n) mailadr. (Semikolon ( ; ) mellom hver mailadr. dersom fler) som skal motta påminnelser.

Gjeldende for samtlige påminnelser er at man kan sette et tidspunkt på dagen når påminnelsen sendes. 01:00, 06:00 eller 12.00.

Det grønn/hvite plusstegnet oppe til høyre gir mulighet for flere linjer/alterantiver. Om ønskelig isåfall klikk på dette.1. Sluttdato på den ansatte.


Varslet blir sendt mottager(e) 30 dager før oppsatt sluttdato. Det forutsettes at Sluttdato er satt på den ansatte i Tamigo. Sette i meny "Ansatt" - > "Ansatte" - Klikk på den ansattes navn og sett sluttdato frem i tid.

Normalt vil det være klokt at Lønningsansvarlig/Personalansvarlig er satt som mottager.
I tillegg til 30 dagers påminnelsen, har du også mulighet til å sette opp nok en påminnelse som sendes på den ansattes siste arbeidsdag, til en eller flere adresser. Gå til meny "Oppsett generelt" -> "Innstillinger" og Kommunikasjon.

Skriv også her den eller de mailadr. som skal motta beskjed. Dersom fler adresse, skill adressene med semikolon.2. Kontraktstimer sammenlignet med faktiske timer


Angi mottagere av rapporten og tidspunkt. Klikk her for mer informasjon om Normtimer og bruk av Normtimer (Kontraktstimer).3. Varsel knyttet til ansiennitet 


Sett opp ulike varslinger avhengig viktige merkedager for virksomheten og dens ansatte. 


4. Fødselsdager (runde tall)


5. Ansatt endringer (statiske data)