Skal satsen for Timelønn/Månedslønn endres på en ansatt fra en gitt dato frem i tid, (fortrinnsvis i forb. med ny lønnsperiode), kan du i tamigo sette dato for endring. tamigo vil således, forholde seg til ny "lønnskostnad" fra den oppsatte dato, slik at estimering av totale lønnskostnader estimeres korrekt også etter endring i lønn. (se Lønnskostnader (estimat) for detaljert innføring i hvordan man setter opp beregning av lønnskostnader i Tamigo).


For å registrere endring i lønn, klikk på navnet til den ansatte det gjelder i fane "Ansatte" -> meny "Ansatte". Klikk på"Lønn og Plan" og deretter feltet LØNN. Se bildet. 

Sett så inn dato, velg deretter å sette inn Timelønn ELLER Månedslønn, avslutt med å velge Legg til.

(Tamigo fyller inn estimert timelønn dersom månedslønn legges inn eller estimert månedslønn dersom timelønn legges inn, OM det på den ansatte er definert kontraktstimer pr. uke.Relaterte artikler: 

Historikk/Endre Lønnsmodell

Historikk/Endring av Kontraktstimer pr. uke

Historikk/Endre Stillingstype