Virksomheter med flere typer lønnsmodeller kan ha ønske om å ha en historikk (logg), på når den ansatte endret lønnsmodell, altså ble lønnet på endrede betingelser. Eks. fra Timelønnet til Månedslønnet. Eller fra lønnsmodell for Ekstrahjelp/Tilkalling til Timelønnet (std.)   

I en lønnsmodell styres regler for UB tillegg, Overtid, Helligdags tillegg, Arbeidstidsregler m.m. En ansatt skal derfor alltid være knyttet til den lønnsmodellen som svarer til vedkommendes betingelser.


NB! Dersom du i din database ikke har tilgang til å redigere lønnsmodeller, kan du som Administrator ta kontakt med tamigo support på tlf. 469 88 559.


Stå i meny "Ansatte" - > "Ansatte". Klikk på navnet til den du skal endre lønnsmodell på. Velg så meny Lønn og Plan, og klikk deretter på redigeringsknappen (se bildet). 

I boksen som popper opp vil du nå fra en gitt (dato kunne sette inn en ny Lønnsmodell). 

Tamigo vil fra oppgitt dato begynne å beregne etter regler i ny lønnsmodell. Tips! For noen virksomheter er det aktuelt å endre betingelser (lønnsmodell) for en kortere periode eks. for 1, 2 eller flere uker. Samme rutine som over benyttes, men legg til 2 endringer med ulike datoer. Som i nedenstående eks. der vedkommende følger 1 lønnsmodell i 1 mnd. (1.8 -31.8) for deretter å gå tilbake til opprinnelig lønnsmodell fra (1/9)Relaterte artikler: 
Historikk/Endring av Kontraktstimer pr. uke
Historikk/Endre Lønn                          
Endring av Stillingstype/Stillingshistorikk