Informasjon

Forside (informasjon)
Skap fokus, informer eller gi viktige beskjeder til ansatte i din virksomhet. I tamigo kan du benytte forsiden til å kommunisere og meddele viktig informa...
Thu, 22 Sep, 2022 at 3:27 PM
Kalender (markere merkedager)
Marker merkedager gjennom kalenderåret med en "overskrift" til dagen og om ønskelig legge en farge på dagen. Dersom du ønsker å markere helligd...
Wed, 23 Nov, 2022 at 2:44 PM
Automatisk genererte meldinger i tamigo
I tamigo vil det kreeres automatisk genererte meldinger enten via E-post, SMS alternativt som pushvarsel (notifikasjon) på smarttelefonen. Automatisk...
Fri, 15 Jun, 2018 at 10:49 AM
Dokumenter (Virksomhet)
Info! - Menyen Dokumenter har fått et ansiktsløft (ny Design). Gi beskjed til supportno@tamigo.no og vi oppdaterer designet i din database. _______...
Thu, 17 Des, 2020 at 2:35 PM
Åpningstider
I tamigo kan du sette opp Butikkens/Restaurantens åpningstider. Dette kan være relevant og til hjelp når du er Planlegger. Du kan både sette standard åpn...
Thu, 3 Des, 2020 at 12:48 PM
Kampanje
Med menyen Kampanje kan du skape fokus omkring interne kampanjer (Salgskonkurranser o.s.v.) eller kampanjer rettet mot kunder. Kampanjer kan settes opp inn...
Tue, 23 Okt, 2018 at 10:43 AM
Send notifikasjoner/direktemeldinger til ansatte via tamigo (ny funksjon) - Administrator
I dag kan man sende direktemeldinger til ansatte i tamigo via SMS eller epost.. I tillegg får ansatte automatiske beskjeder om nye vaktplaner, endringer i g...
Wed, 21 Apr, 2021 at 12:52 PM
Chat
Hold personalet oppdatert med rask, sikker og intern kommunikasjon Arbeidsdagen til ansatte er ofte hektisk og utfordrende. Det siste man ønsker å bru...
Fri, 20 Jan, 2023 at 2:35 PM