I tamigo vil det kreeres automatisk genererte meldinger enten via E-post, SMS alternativt som pushvarsel (notifikasjon) på smarttelefonen.


Automatisk genererte meldinger fås i tilknytning til:

- Vaktbud

- Vaktbytte

- Fraværsanmodninger

- Ledige vakter (Merk! informasjon om ledige vakter fås kun pr. E-post, alternativt også som notifikasjon (pushvarsel).


Ansatte (brukere) kan velge om de vil motta meldinger pr. SMS eller E-post, ved å gå til menyen "Ansatte" og gjøre sitt valg i feltet, Foretrukket media. (se bildet)


Merk! Valget Notifikasjoner (Pushvarsel) er kun tilgjengelig dersom virksomheten har kontaktet tamigo support og bedt om at Notifikasjoner kan benyttes.


           Les mer om Notifikasjoner (Pushvarsler)