I tamigo kan du sette opp Butikkens/Restaurantens åpningstider. Dette kan være relevant og til hjelp når du er Planlegger. Du kan både sette standard åpningstider for uken, men også sette spesielle åpningstider utenom de vanlige åpningstidene (eks. dato/tid for nattåpent, søndagsåpent, helligdager, røde dager m.fl.).


Merk! Åpningstider som beskrevet her, settes pr. Butikk/Restaurant, og kan utføres av Planlegger selv.


Fremgangsmåte 

Oppsett generelt -> Butikker/Avd. -> klikk på    -> huk av i feltet "Hovedavdeling" -> LagreFremdeles i samme bilde, flytt deg opp til fanen "Innstillinger". Klikk på "Åpningstid" for å legge til standard åpningstider mandag til fredag, eventuelt sette søndag som «lukket hele dagen» om virksomheten er stengt denne dagen. Deretter klikker du på "Legg til spesielle åpningstider", men husk å velge riktig dato først!
Under "Legg vaktplan" vil du nå kunne se åpningstider under datoen for hver enkelt dag.I menyen "Kalender" under hovedmenyen "Informasjon" vil du også kunne se åpningstidene. I kombinasjon med muligheten til å markere dagen med en heading/farge i vaktplanen, vil du få en bedre oversikt når uken/dagen skal planlegges.Varsle avvik fra åpningstider.

Ønsker man at Planlegger skal varsles dersom vedkommende oppretter vakter/skift som avviker fra åpningstidene, kan man legge til varslingsgrenser. 


Merk! Planlegger blir kun varslet og ikke sperret fra videre planlegging!


Fortsatt på bildet Åpningstider og nederst i bildet kan du sette inn butikkens varslingsgrenser. Det vil si hvor mange minutter før åpningstid eller etter stengetid, skal Planlegger kunne opprette vakter uten å bli varslet om brudd.


Det kan i tillegg være at det under meny "Oppsett generelt"-> Innstillinger -> Advarsler & Abonnementer, ikke er huket av for at det skal varsles. Er det ikke satt hake her (se bildet) blir det ikke varslet om brudd.Eks. på varsel.


Relatert artikkel: 

Kalender - Eventplanlegger

Mal for spesielle vaktdager