Touch (online tidregistrering)

Geofencing for touch digitalt stemplingsur
Denne artikkelen beskriver hvordan Administrator eller Planlegger setter opp Geofencing for touch digitalt stemplingsur. Aktiverer funksjonen både for touc...
Mon, 19 Jun, 2023 ved 10:51 AM
1.) Grunninnstillinger tamigo Touch (Database nivå)
Når du skal starte opp med online tidstempling (Touch) i din virksomhet, gå først til meny Oppsett generelt -> Innstillinger -> Touch. Det er viktig ...
Tue, 4 Des, 2018 ved 2:06 PM
2.) Minuttavrunding (Databasenivå)
Ønsker du å opprette/endre minuttavrunding ved inn-/ut logging i Touch? Du setter opp regler for avrunding ved Sjekk inn og Sjekk ut ved å gå til "Opp...
Mon, 23 Jan, 2023 ved 11:51 AM
3.) Minuttavrunding (Avdelingsnivå)
Dersom det er ønskelig med minuttavrunding på enkelte avdelinger som avviker fra satte databaseinnstillinger for minuttavrunding, kan man som Planlegger/Adm...
Fri, 28 Jan, 2022 ved 12:39 PM
Hvordan sette opp og bruke Touch i din avdeling!
For å sette opp og komme igang med Touch - tidstempling på under 5 minutter i din vikrsomhet/avdeling, samt veiledning på bruk, les vedlagte dokument...
Thu, 26 Jul, 2018 ved 8:58 AM
Virksomhetskode
Benytter du tamigo Touch (Tidstempling/Tidsur) og blir bedt om å taste din virksomhetskode, skal du normalt bruke koden 0000 og klikke Login. Finn din Butik...
Tue, 24 Jul, 2018 ved 9:51 AM
Ingen IP adresse registrert på denne virksomheten
Får du ikke logget inn eller du får frem følgende tekst "Ingen IP adresser er registrert på denne virksomheten" i tamigo Touch (OBS! Kan stå p...
Tue, 4 Sep, 2018 ved 10:51 AM
Touch på tamigo Appen (Smarttlf)
Benytter man touch i virksomheten kan man også velge at ansatte kan sjekke inn/ut med sin smarttlf. (i tamigo Appen).  I meny "Oppsett generelt" ...
Wed, 19 Sep, 2018 ved 10:24 AM
Ny Touchveiledning 2019
Vedlagt ligger ny brukerveiledning for Touch (nyeste versjon september 2019)
Fri, 27 Sep, 2019 ved 2:37 PM
Touch - PIN kode. Alternativ til passord!
Meny: Generelle innstillinger -> Innstillinger ->Touch  Standard innstiling i Touch, er at ansatte benytter passord ved Sjekk inn/ut (det passorde...
Tue, 6 Okt, 2020 ved 3:06 PM