Får du ikke logget inn eller du får frem følgende tekst "Ingen IP adresser er registrert på denne virksomheten" i tamigo Touch (OBS! Kan stå på engelsk), kan følgende 3 opsjoner være årsaken!


1.) Noen nettverksleverandører tilbyr DYNAMISK IP ADRESSE. Det betyr at leverandør regelmessig endrer IP Adressen. Når dette skjer gjenkjenner ikke tamigo Touch adressen da denne avviker fra den som opprinnelige som ble satt for virksomheten.

2.) Maskinen må re-bootes p.g.a. virus eller annet.

3) Ruteren er blitt avslått pga strømbrudd, eller manuelt/automatisk restartet. 


Løsning:


En Administator eller Planlegger kan logge inn på www.tamigo.no --> Logg på, gå til meny "Oppsett generelt>" -> "Butikker/Avd." på venstre menyen. 


 1.) Velge rett avd. i velg avd (klikk på redigerinsikonet til høyre i bildet) 


2.) Du får da opp et nytt vindu, klikk på Innstillinger og IP adresse i menyen på venstre. 


3.) Her vil det stå: Din nåværende IP adressen er: (og din IP). Det er også et grønt pluss tegn som du skal trykke på, slik at den nye IP adressen blir flyttet ned i listen av godkjente IP adresser 


4.) Velg til slutt å LAGRE (og lukk).


Nå har tamigo fanget opp den nye IP adressen.


Når du nå på ny åpner tamigo Touch. (www.touch.tamigo.com), vil det igjen være fullt operativt. Se Bilde under