Dersom det er ønskelig med minuttavrunding på enkelte avdelinger som avviker fra satte databaseinnstillinger for minuttavrunding, kan man som Planlegger/Administrator definere disse for egen(e) avdelinger.

Gå til meny "Oppsett generelt" og venstre meny "Butikker/Avd.

1.) Klikk på avdelingsnavnet

2.) Gå til innstillinger

3.) Velg Avrundingsregel ved Sjekk inn & eller Sjekk ut dersom disse skal avvike fra databaseinnstillingene. 

4.) Klikk på + tegnet for hver regel.

5.) Avslutt med Lagre og Lukk


Se ogs artikkel: Minuttavrunding på databasenivå for innføring i minuttavrunding generelt.