Touch (online tidregistrering)

Legg til pause manuelt i Touch (pause som aktivitet)
Angi pause via Touch Hvis man ønsker å få vite eksakt når en ansatt stempler seg inn og ut fra pause, er det mulig å sette opp pause som aktivitet, som ...
Fri, 2 Des, 2022 ved 3:18 PM
Touch. Logg inn/ut via tamgio Forsiden (Web)
Mange av våre kunder jobber i administrative stillinger på kontor, eller/og  hjemmekontor. Nå har vi gjort det mulig for ansatte med egen PC og logge seg in...
Wed, 23 Aug, 2023 ved 12:59 PM