Import av data

CSV Importer HR - importer oppdatering av ansatte stamdata.
Oppdatere stamdata (Større antall ansatte) via CSV import Skal man laste inn et større antall ansatte/brukere, eller oppdatere satser på lønn, endre løn...
Tue, 5 Sep, 2023 ved 2:07 PM
Lønnsmodell (NY) - ved endring av tariff bestemmelser
Opprette NY lønnsmodell Dersom endringer i tariffbestemmelser ikke bare betyr endringer i satser*, men også: * Info! Er det KUN satser i en lønnsmod...
Tue, 23 Nov, 2021 ved 3:05 PM
Formel for endring fra (,) til (.) i Excel for CSV Importer
Når vi benytter CSV Importer for å laste inn ansatte ++ , må bl.a. sats (Lønn) importeres med (.) istedet for (,).  Normalen i Norge er at lønn eks...
Wed, 24 Nov, 2021 ved 4:12 PM