Når vi benytter CSV Importer for å laste inn ansatte ++ , må bl.a. sats (Lønn) importeres med (.) istedet for (,). Normalen i Norge er at lønn eks. per. time, skrives 234,50 (med komma) 


Når man importerer data i kolonne S (Wage) med CSV Importer må satsen (lønn) være uttrykt som 234.5 (punktum i stedet for komma).


Skal man så laste inn en liste med flere hundre ansatte, vil det være en tidkrevende jobb og endre fra komma til punktum, uten å gå via følgende formel.=BYTT.UT(A1;»,»;».»)
vil innholdet i cellen gi verdien i A1 hvor det første tegnet  («,») blir byttet ut mot det andre («.») Står det 123,5 i A1 vil formelen returnere 123.5


I Importer malen oppretter du en kolonne for eks. til høyre for kolonne S. 

1.) Marker Kolonne S (på toppen), høyre klikk og velg sett inn ny kolonne til høyre

2.) Sett markøren i den nye kolonnen (se bildet) og klikk på "Autosummer"

3.) Skriv så inn =Bytt.ut (formelen kan nå velges i Excel), og deretter (S2;",";"."), enterFelt T2 vil deretter vise sats med punktum i stedet flo kommaStå  i T2 og dra (formelen) nedover til du når slutten av arket, slik at alle satsene med komma, byttes ut til satser med punktum i hele kolonne T. Marker hele kolonne T, velg Kopier og deretter Lim inn (Verdier) i kolonne S. Til slutt fjerner du kolonne T (Den kolonnen du satt inn for å bytte fra Komma til Punktum.)