Arbeidstidsregler og advarsler

Arbeidstidsregler (Aml.)
Klikk på linken under for å lese mer om hvordan man setter opp arbeidstidsvarligner i Tamigo (Kun for Administrator) Arbeidstidsregler (Aml)
Tue, 12 Sep, 2017 ved 6:50 PM
Arbeidstidsvarsler på Hvilende/Passive vakter
Ifølge lov om arbeidstid, er det definert at arbeidstid er lik den perioden arbeidstager (ansatt) er tilgjengelig for arbeidsgiver. I de tilfeller du som k...
Wed, 21 Feb, 2024 ved 1:20 PM
Brudd på arbeidstidsregler (Aml) Rapport
I Tamigo kan man hente ut en rapport som viser brudd på arbeidstidsregler, oppstått som følge av brudd i Timeliste. Les mer her Rapport på  arbeidstidsregl...
Tue, 12 Sep, 2017 ved 7:02 PM
Aktiviteter som overstyrer Arbeidstidsvarsler
I menyen Advarsler (Arbeidstidvarsler) kan man ved å velge vekk inkluderende aktiviteter enkelte aktiviteter, nå unnta disse fra tvungen sletting av vakt i ...
Mon, 19 Nov, 2018 ved 3:54 PM