I menyen Advarsler (Arbeidstidvarsler) kan man ved å velge vekk inkluderende aktiviteter enkelte aktiviteter, nå unnta disse fra tvungen sletting av vakt i vaktplan ved brudd.


I utg. pkt. som i bildet under, er det satt at tamigo skal håndheve ALLE varsler med tvungen sletting av en vakt i vaktplan, dersom denne skaper et brudd. I utg. pkt. bør ALLE aktiviteter og Fraværsaktiviteter også være inkludert. Dersom det allikevel er situasjoner og enkelte timer/vakter som kan unntas ved brudd, kan man her ta vekk hake for den/de aktiviteter der tvungen fjerning av vakten ikke skal forekomme. 


NB! Virksomheten må selv gjøre sine valg i forhold til om/hva som kan ansees som tilfeller der brudd kan akspeteres.


Om man som i dette tilfellet, fjerner haken for aktivitet "Internmøte", vil spesifikke timer i vaktplan, med denne aktiviteten tilknyttet, overstyre håndheving om fjerning av vakt ved brudd.Hvordan registrere i Legg vaktplan:


I Legg vaktplan må aktiviteten først settes inn før vakttiden registreres:


a.) Aktivitet legges på FØR vakttiden reg.


b.) Vakttid reg. etter at aktivitet er satt inn.

 

c;) Advarsel popper fortsatt opp, men vakten fjernes IKKE