Fravær og aktiviteter

Sesjon 1 - Fravær som blir feil i Timeliste
I en serie videoklipp, viser vi korrekt registrering av ulike fraværstyper i tamigo. I denne sesjonen tar vi for oss 2 eksempler på korrekt registrert fravæ...
Fri, 28 Mai, 2021 ved 1:04 PM
Sesjon 2: Registrering av Delvis Syk (Gradert fravær)
I en serie videoklipp, viser vi korrekt registrering av ulike fraværstyper i tamigo. I denne sesjonen omhandles registrering av Delvis Syk/Gradert fravær ...
Fri, 28 Mai, 2021 ved 1:08 PM
Sesjon 3 - Egenmelding (Egenmelding m. Hvil)
I en serie videoklipp, viser vi korrekt registrering av ulike fraværstyper i tamigo. I denne sesjonen omhandles registrering av Egenmelding (Egenmelding m. ...
Fri, 14 Mai, 2021 ved 8:26 AM
Sesjon 4 - Barns sykdom
I en serie videoklipp, viser vi korrekt registrering av ulike fraværstyper i tamigo. I denne sesjonen omhandles registrering av Sykt barn (med saldooversikt...
Fri, 28 Mai, 2021 ved 1:02 PM
Sesjon 5. Timeliste uke m. Fravær registrert frem i tid
I en serie videoklipp, viser vi korrekt registrering av ulike fraværstyper og administrasjon i Timeliste. I denne sesjonen omhandles spesielt bruk av Timeli...
Fri, 28 Mai, 2021 ved 1:00 PM
Hvilende-/Passive-/Bakvakter (Aktivitet)
En hvilende-/passiv-/bakvakt kjennetegnes ved at 1 time i Vaktplan/Timeliste ikke utbetales med 1 time i lønn, men for eks. 20 min (1/3 time).  Brukes ofte ...
Wed, 21 Feb, 2024 ved 12:51 PM
Unnta UB tillegg i meny Faktura eksport ved korttids fravær
For å sikre at UB tillegg ikke kommer med i faktura eksport ved korttids sykefravær, skal det gjøres ytterligere tilpasninger i lønnsmodellene. Vedlagte art...
Wed, 20 Nov, 2019 ved 10:53 AM
Fra Fravær 1.0 til 2.0
Vedlagte dokument beskriver endringer (Innstillinger/Administrasjon av fravær) når din virksomhet oppgraderer Fraværs adm. fra versjon 1.0 - 2.0. Merk! ...
Fri, 27 Jan, 2023 ved 10:27 AM