I en serie videoklipp, viser vi korrekt registrering av ulike fraværstyper og administrasjon i Timeliste. I denne sesjonen omhandles spesielt bruk av Timeliste Uke, for å  lukke hele uker.  


Når man benytter Timeliste Uke, må man være trygg på at alle timer og fravær er registrert i timelisten den/de dager det gjelder. Dette fordi man som Arbeidsleder/Planlegger, ikke ser planlagte vakter, men kun det som er registrert som faktisk vakter Særlig viktig er dette dersom:


a.) Et fravær er registrert med datoer frem i tid, da fravær  i fremtid ALLTID legger seg som status "Kladd" inntil dagen er godkjent v.h.a. Lagre eller Lagre og Lukk knappen.

b.) En assistent ikke har registrert sine timer en eller flere dager den uken som skal lukkes.


Dersom man overser at en assistent ikke har registrert arbeidede timer, eller et fravær står i kladdemodus, vil timene heller IKKE vises i Timeliste (Uke) eller endres når hele uken er lukket. 


OBS! Om man ønsker å benytte menyen Timeliste (Uke), for å lukke for eks. alle dager foregående uke, SKAL du som arbeidsleder (Planlegger) ha vært innom hver enkelt dag for kontroll, og minimum lagret dagen.

Eks. timer med status kladd vises ikke i Timeliste uke, før man har lagret dagen i meny Timeliste (Dag). 


I alle sesjoner vedr. registrering og administrasjon av fravær, har vi satt opp at systemet skal kopiere timer fra vaktplan (om det finnes), og på tvers av de BPA'er (brukere) vedkommende assistent jobber hos.


I dette videoklippet, viser vi hvordan og hvorfor det er så viktig å gjøre alle kontroller (og lagre hver enkelt dag)  i Timeliste (Dag), før man evt. går til Timeliste (Uke) og lukker hele uken


 Klikk på Spill av knappen, for å se klippet og hvordan man registrerer Delvis (Gradert) fravær.


Tips! Det er ikke mulig å zoome ut i videoklippet, så dersom du ønsker å se klippet i fullskjerm modus last opp vedlegget nederst i denne artikkelen "Lukk uke m. fravær.mp4"