Merk! Denne artikkelen forutsetter at man har kunnskap om aktiviteter m. divisjons-faktor og hvordan man setter opp varslinger i advarsel gruppe (Arbeidstidsvarsler) 


Benytter din virksomhet Aktiviteter med divisjons-faktor (eks. ved hvilende vakt som lønnes med 1:3 time), sier lov om arbeidstid at det er vaktens totalt lengde  som styrer hvorvidt vedkommende jobber utover lovens krav (maksimalt 9 timer).

Altså styres maksimalt tillatt daglig arbeidstid i henhold til lov, den tiden den ansatte er tilgjengelig for arbeidsgiver, ikke hva den ansatte lønnes for.


Eks.

Vedkommende har en nattevakt som starter kl 23:00 og varer til 08:00 (9 timer). 6 av disse timene er så sovende/hvilende del, som lønnes kun med 1:3 time. I bildet under vises totalt 5 timer på en slik vakt (tilsv. hva som lønnes). Varsler (Arbeidstid Dag)

Under fane -> Oppsett generelt -> Advarsler (Venstre meny), er det normalt følgende innstilling som gjelder. Som standard er  "Kalkuler timer med divisjons faktor huket av, noe som gjør at systemet reduserer antall timer tilsvarende regel på divisjons faktoren. Altså i eks. over forholder seg til 5 timers arbeidstid.Men dersom en vakt er splittet i flere deler, og det er benyttet en aktivitet med divisjons faktor, vil ikke varselet slå inn før antall timer kalkulert i vaktplanen overstiger 9 timer inkludert redusert antall timer på den hvilende/passive delen. Det vil i prinsippet si at vaktens varighet kan ha langt flere timer før man stoppes av maksimal arbeidstid.


Varsel på Brutto (Vaktlengde)

For å sikre varsling basert på brutto timer (den totale vaktens lengde) skal man på varselet, fjerne haken "Kalkuler timer med divisjonsfaktor" (Se bildet under)

Systemet vil da se på vaktens totale lengde (brutto timer den ansatt er tilgjengelig for arbeidsgiver)  
Merk! Bruk av "Start på vakt", må benyttes på vakter som passerer midnatt, dersom timene før midnatt skal inkluderes i beregning av timer. Start dag ser kun på vakter som starter fra 00:00 - 24:00. 
Start på vakt derimot ser 24 timer fra vaktens start, og det kan derfor i noen gitte tilfeller, slå inn arbeidstid varsel dersom en ny vakt på dag 2 starter tidligere enn nattevakten fra dag 1. 
Eks. 
Dag 1 - Våken 21:00 -23:00, Hvilende fra 23:00 -06:00, våken 06:00 09:00. = Totalt 12 timer. 
Dersom Maksimum timer er satt til 12,5 timer, kan IKKE neste vakt på dag 2 starte tidligere enn kl. 20:30. Da tiden fra 20:30 til 21:00 og så telles som 30 minutter og sees i tilknytning til vakten nattevakten som startet kl. 21:00 dagen før.