Innstillinger - Oppsett

Totrinnsbekreftelse (Innlogging)
Totrinnsbekreftelse (autentisering) er et ekstra sikkerhetsnivå for innlogging. Med totrinnsbekreftelse logger du inn med noe du vet (ditt tamigopassord) i ...
Thu, 6 Jan, 2022 at 3:43 PM
Skjule lønnskostnader
Noen virksomheter ønsker å skjule lønnskostnadene for dere "Planleggere". I noen tilfeller helt, i andre kun den enkeltes lønnssats. Lønn (løn...
Mon, 14 Feb, 2022 at 3:20 PM
Automatiske Aktiviteter (i vaktplan-Timeliste)
For virksomheter med skift (faste tider) i rullerende plan, kan det være at skift 1 (dag) tidsmessig overlapper skift 2 (kveld). I tillegg er det ofte at d...
Fri, 18 Mar, 2022 at 3:45 PM