Man kan automatisere at vakter med start på en nærmere angitt tidspunkt på dagen, automatisk tildeles en aktivitet. 

Denne løsningen vil være nyttig for virksomheter med 2 skift ordning, der ansatte får et tillegg til sin timelønn for ugunstig arbeidstid.


Merk! Dette er ikke en erstatning for UB tillegg, etc. som er automatisert innenfor dager/tidsintervaller i Lønnsmodellen, men som en ekstra mulighet for automatisering.


Bakgrunn/problemstilling:

Om en virksomhet har en 3 skifts ordning som løper fra 06:00-14:00 (Skift 1 ordinær), deretter 14:00-22:00 (skift 2)kan det da være at både skift 2 gir ulik prosentvis- eller kronetillegg. 


Normalt vil automatisering av skift-tillegget kunne by på utfordringer dersom man kun styrer disse skift-tilleggene i seksjon Ubekvem Arbeidstid i en lønnsmodell. Dette da UB settes opp i låste tidsintervaller pr. ukedag/helg.

I tillegg kan det være slik at det skal gis slike UB tillegg uavhengig av skift-tillegget.


Problemstilling

Benyttes kun UB i lønnsmodellen, og man her setter opp at skift 2 tillegget gis fra kl. 14-22 alle dager, vil ikke systemet kunne skille vekk at en ansatt (på skift 1) for eks. jobber utover kl. 14:00. Det vil si at på all tid arbeidet i skift 1 utover kl. 14:00, gis det Skift 2 tillegg.


Løsning

For å unngå dette har du mulighet for at systemet tildeler en aktivitet "Skifttillegg" automatisk når skiftet starter på et nærmere angitt tidspunkt (tidsintervall).


Merk! Aktiviteten og en tilknyttet lønnsart MÅ i tillegg være satt inn i den/de lønnsmodeller der Skifttillegg inngår.

På en lønnsmodell, klikk på RedigerBla så nedover til du kommer til seksjonen "Automatisk aktivitet på vakter med start i særlig tidsrom"

  • Huk av for "Legg automatisk til aktiivtet"
  • Sett intervallet for når aktiviteten skal lå inn. Det vil si innenfor det tidsrommet vakten settes som sart tidspunkt i Vaktplan- Timeliste
  • Sett inn hvilken aktivitet som skal settes inn automatisk


Dersom en vakt planlegges med start innenfor intervallet eller det blir registrert timer i Timeliste innenfor intervallet, vil nå aktiviteten automatisk legges til.


Merk! P.t. slå ikke aktiviteten inn dersom man benytter tamigo Touch for inn-/utsjekking av arbeidstiden. Da må det i tillegg gis anledning til at den ansatte setter inn aktiviteten via Touch før den ansatte sjekker ut av dagen!


Automatisk innsatt aktivitet