Totrinnsbekreftelse (autentisering) er et ekstra sikkerhetsnivå for innlogging. Med totrinnsbekreftelse logger du inn med noe du vet (ditt tamigopassord) i tillegg til noe du får (en kode på telefon).

Totrinnsbekreftelse gjør kontoen din sikrere fordi det hindrer andre å logge inn på din konto, selv om uvedkommende kjenner til ditt passord. Dette fungerer på nesten samme måte som når du logger inn i nettbanken med BankID, med at du i stedet bruker en engangskode du mottar på SMS eller ved hjelp av installert telefon app (avhengig av tjenesten)

Merk: Du vil ikke få spørsmål om totrinnsbekreftelse hvis ikke Administrator har skrudd på innstillingen for din bedrift. Hvordan aktivere totrinnsbekreftelse som Administrator


1. Gå til Oppsett Generelt

2. Innstillinger 

3. Sikkerhet og GDPR

4. Aktiver totrinnsbekreftelse OBS! Pass på at alle ansatte ligger inne med riktig telefonnummer før du gjør dette. Koden blir sendt på SMS til telefonnummeret den ansatte ligger inne med.


Når man skal logge inn på tamigo


Nå som Administrator har aktivert totrinnsbekreftelsen, vil man etter normal innloggingen komme til en skjerm man ikke har kunne se før.


Ha mobilen i nærheten og følg med på Meldinger. Det kan ta litt tid. 

Den sekssifrede koden man får tilsendt på SMS skriver man inn i feltet vist i bildet ovenfor.  Nå er man logget inn på sin bruker.