Forutsetninger for å å kunne sette ekstrasaldo eller manuelt innsatt saldo pr ansatt:


a.) Fraværstypen settes opp med saldo, og at det er huket av for "Aktivert ekstrasaldo"  i fane "Oppsett generelt" -> "Fravær", venstre meny. 

b.) Dersom Planleggere skal kunne redigere en ansatts saldo må felt Rediger fraværssaldoer være huket av. Fane "Oppsett generelt -> Innstillinger -> HR.Av ulike årsaker kan det være aktuelt å kunne sette individuell saldo på fravær for enkelte ansatte eller ekstra saldo.


Eks. Barns Sykdom 


I utgangspunktet settes saldo til 0 dager for fraværstypen Barn sykdom. Dette da det er ulike forhold som spiller inn for den enkeltes krav til saldo og antall dager i saldo


Info!  


Eks. Ferie


Når en ansatt oppstart i virksomheten inn i et ferie år, beregnes normalt ca. 2 dager pr. mnd. resterende ferieår. Oppstart 1. juni, har den ansatte krav på 2dg. x 7 mnd. = 14 dager ferie ut kalenderåret.

Når en ansatt fyller 60 år har den ansatte krav på en (1) ekstra ferieuke.


Endre en ansatts fraværssaldo. Merk! En ansatts fraværsaldo kan ikke endres direkte i bildet dersom Standardsaldo "Alder" (se også artikkel knyttet til Aldersbetinget feriesaldo) eller "Forhåndsdefinert" er benyttet. Se alternativ korreksjon av en ansatts saldo lenger ned i artikkel.1.) Fane Ansatte - > Ansatte (venstre meny)


Klikk på navnet til den ansatte og deretter fliken "fravær", velg fraværstype (alternativt velg først fraværsgruppe og deretter fraværstype). 


Eks. Endre startsaldoEks. Ekstrasaldo


2.) Fane Fravær -> Fraværsaldo (venstre meny) - endre Startsaldo


For alternativ endring av en ansatts startsado, velg fraværstype (evt. først Fraværsgruppe), deretter klikker man i feltet Startsaldo, og setter det antall dager den ansatte har.


3.) Endring av startsaldo (alt ekstrasaldo) dersom standardsaldo "Alder" er benytte


Når man står i fraværssaldo (Pkt. 2.) vil man ikke kunne endre startsaldo dersom standardsaldo "Alder" er benyttet på fraværstypen. For å gjøre manuelle endringer klikk på navnet til den ansatte, klikk deretter på Legg til korreksjon/utbetal.

Velg dato for korreksjon, velg antall dager i minus, dersom antall dager skal reduserer, eller i pluss dersom antall dager skal økes. Legg til kommentar for senere dokumentasjon.


Lagre og lukk. Startsaldo på den asntte er nå endret