Ansatte/Brukeradm. (HR)

Opprett / Legg til ny bruker/ansatt
Gå til fanen "Ansatte" -> "Ansatte". Nederst i listen for ansatte kan du legge til en ny ansatt/bruker. (se bildet) Registrer m...
Tue, 8 Sep, 2020 ved 3:14 PM
Aktivering av bruker/ansatt
For at en ansatt skal få tilgang til tamigo (Web/Touch/App) må vedkommende være aktivert.  Når du har lagt til en ny ansatt/bruker, og har registrert v...
Wed, 11 Mai, 2022 ved 10:06 AM
Bruker/Ansatt har ikke mottatt aktiveringsmail!
Opplever du at en bruker/ansatt du har aktivert, ikke har mottatt aktiverings-mailen, vil det normalt skyldes 2 forhold. 1.) Mailadressen du har regist...
Fri, 15 Jun, 2018 ved 11:52 AM
Glemt passord?
Har du glemt passordet, kan du be om å få opprettet nytt passord. Klikk på "Har du glemt passordet ditt? Klikk her" på innloggingsiden, www.tami...
Thu, 6 Jan, 2022 ved 3:07 PM
Re-aktivering av bruker (ny aktiveringsmail)
Er det i utgangspunktet lagt inn feil mailadresse på en medarbeider du har aktivert, har aktiveringsmail ikke kommet frem til medarbeideren, eller bruker ha...
Fri, 15 Jun, 2018 ved 11:35 AM
Slette & Gjenopprette en (slettet) bruker/ansatt
Hva gjør du når du ønsker å fjerne/slette en bruker fra tamigo og eller senere ønsker å hente tilbake en slettet ansatte? Merk! Denne artikkelen ha...
Tue, 28 Mar, 2023 ved 10:09 AM
Roller og tildeling av roller
Meny "Ansatte" -> "Ansatte" Det er (i utgangspunktet) 3 ulike roller (nivåer) i tamigo. - Medarbeider - Planlegger (Utvidet tilga...
Fri, 15 Jun, 2018 ved 11:50 AM
Finner ikke ansatt. Avansert navnesøk!
Er du sikker (eller usikker) på/at om du har opprettet en bruker/ansatt tidligere og ikke finner vedkommende under "Ansatte", eller at du forsø...
Fri, 15 Jun, 2018 ved 12:52 PM
Konfigurer visninger og tilganger (Sidekonfigurasjon)
I tamigo kan du endre og tilpasse felter som skal vises i Ansatt-fanen (Stamdata), ved opprettelse av nye Ansatte, Felter tilgjengelige for Ansatte, Stamd...
Wed, 31 Mar, 2021 ved 3:21 PM
Stillingstyper/ansatt-typer
"Oppsett generelt" -> "Stillingstyper" Merk! Dersom du som Administrator ikke har menyen "Stillingstyper" (i vens...
Fri, 7 Des, 2018 ved 10:05 AM