Er det i utgangspunktet lagt inn feil mailadresse på en medarbeider du har aktivert, har aktiveringsmail ikke kommet frem til medarbeideren, eller bruker har glemt passordet sitt, kan du selv enkelt re-aktivere medarbeideren (sende ny aktiveringsmail/velkomstmail).


Du kan sende en aktiveringsmail på ny på følgende måte 1 og 3. Se også pkt. 2 dersom du må korrigere mailadr.:


1.) Ta vekk haken for Aktivert og lagre med disketten som popper opp til høyre.

      


2.)  Dersom mailadr. er feil: korriger den, ved å klikke i feltet med mailadresse. Fjern den uriktige mailadressen og skrive inn korrekt mailadresse. Lagre så med disketten. 


3.) Sett så på ny hake i aktivert og lagre med diskett.


 tamigo vil nå forsøke å sende en ny aktiveringsmail.NB! Om den ansatte fremdeles ikke mottar noe mail, be han/hun om å sjekke i søppelpost. Hvis den ikke er der heller, ta kontakt med support.