Timeliste - Lønnseksport

Manuelle registreringer til lønn
I tamigo kan du opprette manuelle transaksjoner, som så vil følge med i Timeliste filen. Eksempler på manuelle transaksjoner kan være «Varekjøp Ansatte», «...
Thu, 26 Jul, 2018 ved 9:00 AM
Logg i Timeliste
Dersom du ønsker en nærmere titt på historikken på en godkjent vakt i Timeliste, kan du nå enkelt ved å klikke på feltet "Timer", få en logg som v...
Mon, 7 Feb, 2022 ved 9:21 AM
Avvikende lønnsperiode - Endring av lønnsperiode
Har du behov for å kjøre en avvikende lønnsperiode i Eksport til lønn i tamigo? Eller skal ha en permanent endring av lønns-perioden?   Hvorfor? Eksempler k...
Tue, 17 Nov, 2020 ved 8:35 AM
Pre-definere lønnsperioder
Ved bytte av lønnsystem, i forbindelse med Desember avlønning og i noen tilfeller i forbindelse med Feriepenger utbetaling, kan det være behov for å tilpass...
Mon, 3 Des, 2018 ved 2:41 PM
Automatiske oppgaver - Lukking av Dager/Uke
I menyen Automatisk oppgaver under fane Oppsett generelt, kan man sette opp at tamigo skal utføre en rekke prosesser automatisk. Det er flere artikler om m...
Fri, 15 Mar, 2024 ved 1:21 PM
Eksporter timelisten til lønnssystemet
Eksporter timelisten til lønnssystemet På slutten av en lønns periode, er det tid for eksportere timelisten til deres lønnssystem! Dette gjøres enkelt ved...
Thu, 22 Nov, 2018 ved 4:10 PM
Ny layout (Design)Timeliste
De av våre kunder som ønsker (tar kontakt med oss), kan nå få aktivert menyen Utførte timer i ny Design, med noen nye muligheter. Nye muligheter 1...
Thu, 22 Nov, 2018 ved 4:11 PM
Utførte timer (Uke)
Menyen "Utførte timer uke" gir Planleggere mulighet til raskt og enkelt å kopiere planlagte (godkjente) vakter over til faktiske vakter i Timelist...
Thu, 22 Nov, 2018 ved 4:11 PM
Eksport til lønn - Overavd.
Du kan velge å eksportere lønnsfilen pr. avd. alle avd, eller pr overeravd. Det betyr at dersom man har flere virksomheter i samme database, med underavd. k...
Thu, 22 Nov, 2018 ved 4:12 PM
Vis totaltid for pauser og aktiviteter i Timeliste
Om du ønsker å se hvor mye tid som blir planlagt til pauser og aktiviteter i Timeliste (dag for dag), kan du går til Oppsett generelt -> Innstillinger -&...
Thu, 7 Feb, 2019 ved 2:33 PM