Har du behov for å kjøre en avvikende lønnsperiode i Eksport til lønn i tamigo? Eller skal ha en permanent endring av lønns-perioden?
 
Hvorfor? Eksempler kan være ved endring av lønnsperiode fra 1-30/31 til 26-25 (A-ordningen/Kontantprinsippet), eller ved at man ønsker en ekstra kjøring av lønn i tilknytning til Jul (Desember).
 
En avvikende periode kan således inneha flere dager enn normalt (> 30/31 dager) eller færre dager enn normalt.
 
I tamigo kan man selv. justere dette.
 
Forutsetning: Rolle Administrator.
 
Gå til meny "OPPSETT GENERELT" -> "INNSTILLINGER" og "LØNN".    Finn frem til feltene:

 

1.)    «Periode for lønnseksport.»  Velg der «Custom»

 


Gå deretter til meny «TIMELISTE» -> «EKSPORT TIL LØNN»

 

Menyen vil nå inneha noen endringer, i forhold til normalt oppsett. «Antall dager som blir eksportert» Her legger du inn antall dager som skal regnes med i denne lønnseksporten

 
I feltet periode klikker du på Kalender og fra og med dato og til og med dato skal inkluderes i eksportfilen til lønn.
 Info: Ved kjøring av avvikende lønnsperiode vil det være nødvendig en med "Custom" eksport i 2 runder før man igjen går tilbake til månedlig.
Eks. Avvikende lønnsperiode i Desember (eller 2 Lønnskjøringer) 1.12-15.12 (15 dager) og deretter 16.12-31:12 (16 dager), der det normalt lønnes fra 1-31.12.
Info: Ved permanent endring av lønnsperioden, kjøres først en "Custom" lønnsperiode, før man endrer til ny permanent lønnsperiode. 
Eks. Endre beregningsperioden fra 26-25 til 1-30/31. Da kjøres "custom" fra 26-31/31 (5/6 dager), eller 26 - 30/31. påfølgende mnd. (35/37 dager). Når avviksperioden er kjørt, settes perioden tilbake til Monthly, og ny startdato settes til 1.ste hver mnd.