Ved bytte av lønnsystem, i forbindelse med Desember avlønning og i noen tilfeller i forbindelse med Feriepenger utbetaling, kan det være behov for å tilpasse periodene for lønnsberegning (utbetaling av lønn).

Normalt er det satt opp månedlig periodeberegning, eks. 1-30/31 eller 26 -25 hver måned. 


Med funksjonen pre-definerte lønnsperiode(r), kan du sette spesifikke fra og til datoer for lønnsberegning.


Merk! Ta kontakt med oss for å få satt inn menyen Lønnsperiode


I menyen Lønnsperiode (ligger som venstre meny under fane Oppsett Generelt) , kan du nå predefinerer gitte dato intervaller for beregning av lønn.


I tillegg må du (Administrator) gå til meny Oppsett generelt -> Innstillinger (venstre meny) -> Lønn endre fra Monthly (normal innstilling) til Predefined (se bildet)


Ved Eksport til lønn (Timeliste -> Eksport til lønn) vil nå de forhåndsdefinerte lønnsperiodene være gjeldende, inntil du igjen endrer til Monthly (månedlig).Ta gjerne kontakt med oss på support 469 88 559, om du har behov for menyen Lønnsperiode og ellers har behov for bistand omkring predefinerte lønnsperioder.