I en serie videoklipp, viser vi korrekt registrering av ulike fraværstyper i tamigo. I denne sesjonen tar vi for oss 2 eksempler på korrekt registrert fravær som allikevel gir feil i Timeliste.


Hensikten med sesjonen er å vise hvor enkelt det kan ryddes i Timeliste for at systemet skal utføre de handlinger vi ønsker. 


Merk! I eksemplene blir det registrert timer på en dag (dato) frem i tid! Hvordan man retter opp i Timeliste på en dato tilbake i tid vil være identisk.


Eksempler

1) Det ligger allerede timer registrert på denne dagen. For eks. ved at en Assistent ved en feil har registrert timer på en dato frem i tid.


2) En kommentar satt inn i Timelisten denne dagen.


I alle sesjoner vedr. registrering av fravær, har vi satt opp at systemet som fast regel skal kopiere timer fra vaktplan (om det finnes), og eventuelt på tvers av de BPA'er (brukere) vedkommende assistent jobber hos


Tips! Det er ikke mulig å zoome ut i videoklippet, så dersom du ønsker å se klippet i fullskjerm modus last opp vedlegget nederst i artikkelen "Fravær som blir feil i Timeliste.mp4"