Marker merkedager gjennom kalenderåret med en "overskrift" til dagen og om ønskelig legge en farge på dagen. Dersom du ønsker å markere helligdager, personalmøter frem i tid, julebord, søndagsåpent, nattåpent o.a. kan du gå til toppfane "Informasjon" -> "Kalender" i venstre meny.

I bildet kan du ta for deg måned for måned og markere enkelte datoer som du ønsker (se bildet nedenfor). Heading og farge er relatert til en og en butikk/avd. Avslutt med å lagre.


Tips! Er du Administrator (eller Planlegger for flere avd.) velg "Alle avdelinger" (se bildet under), for å markere en felles merkedag. Merk alle helligdager i kalenderen med en farge, og dine Ansatte er oppdatert i sine vaktlister (se bilder).I menyen "Legg vaktplan" og "Godkjent plan", vil den markerte dagen vises som følger:

"Legg vaktplan"


"Godkjent vaktplan"


Overskriften på dagen vil også vises i app-en, men da ikke med valgte farge på dagen.

Tips! I "Legg vaktplan" har du også en post-it lapp knyttet til vaktdagen. Klikk på denne og skriv et dagsnotat her, om du ønsker det. 

Merk! I mobil appen vil også overskriften "Personalmøte" og "Post It"-beskjeden være synlig.     

Relaterte artikler: Åpningstider