Start et nytt emne

Sjekk fravær før Eksport til lønn.

Vi har opprettet en artikkel med tips på hvordan man via en (1) rapport fra tamigo, kan gjøre en siste kontroll på riktigheten av registrert fravær, før eksport til lønn.

Les mer her.1 person liker denne ideen
Logg inn eller Registrér publiser en kommentar