Start et nytt emne

Beregn sykelønn med grunnlag i siste 3 mnd. lønn

Les mer om hvordan tamigo automatisk genererer sykelønn basert på de siste 3 måneders lønn

Referanse: Lov om Folktrygd Kapittel 8, fra 1.1.2019

Brukerveiledning

Logg inn eller Registrér publiser en kommentar