9. tamigo APP

App Versjon 2.0 - Medarbeidere
Denne siden kan lastes ned. Se nederst i artikkel
Tue, 1 Sep, 2020 ved 9:27 AM
Bytte mellom databaser i mobile App 2.0
Har du rolle som Planlegger/Administrator/Medarbeider i ulike firmaer (databaser), behøver du ikke logge ut av tamigo appen for å så å logge inn på ny. ...
Mon, 3 Mai, 2021 ved 9:55 AM