9. tamigo APP

App Versjon 2.0 - Medarbeidere
Denne siden kan lastes ned. Se nederst i artikkel
Tue, 1 Sep, 2020 ved 9:27 AM
Bytte mellom databaser i mobile App 2.0
Har du rolle som Planlegger/Administrator/Medarbeider i ulike firmaer (databaser), behøver du ikke logge ut av tamigo appen for å så å logge inn på ny. ...
Mon, 3 Mai, 2021 ved 9:55 AM
Se summer av planlagte vakter i appen
Som ansatt kan du nå se en oppsummering av antall vakter og timer som er planlagt for deg i en periode.  Det kan være for eks. resten av måneden, en lønnspe...
Mon, 21 Aug, 2023 ved 2:45 PM
Trekk tilbake bud på vakt
Har man som ansatt lagt inn et bud på en ledig vakt (Meldt fra om at man ønsker den ledige vakten), er det nå mulig å trekke vakten tilbake i tamigo appen, ...
Thu, 23 Nov, 2023 ved 12:22 PM