Som ansatt kan du nå se en oppsummering av antall vakter og timer som er planlagt for deg i en periode.  Det kan være for eks. resten av måneden, en lønnsperiode, eller annet valg tidsrom


Som ansatt går du til fane Mine vakter


Du vil finne bokser for "Kommende" vakter, "Lønnsperiode" og en "Velg" der du kan definere til og fra dato. (se bildet under)

 

  1. Kommende lister opp alle planlagte vakter i kronologisk rekkefølge.
  2. Lønnsperioder viser antall vakter og totalt antall planlagte timer i lønnsperioden
  3. Du kan selv velge tidsrom og se antall vakter og timer. Eks. fra dagens dato og ut måneden eller ut året.Summen for Lønnsperioden, eller den egen definerte perioden du har valgt, vises her.