Diverse

tamigo APP 2.0 for Assistenter
Thu, 6 Feb, 2020 ved 12:18 PM
tamigo App 2.0 for Planlegger
Thu, 6 Feb, 2020 ved 12:37 PM
Endring på innvilgning (Vedtakstimer)
Vi anbefaler følgende prosess og fremgangmøte for å ha kontroll på en BPA ordnings vedtakstimer. I eksemplet er det gitt tilsagn på 40 timer pr. uke frem t...
Mon, 23 Des, 2019 ved 12:57 PM
Diverse veiledninger
Web for assistenter Brukerveil. for Arbeidsledere
Mon, 13 Des, 2021 ved 8:27 AM
Skjul vaktinformasjon for andre ordninger
For medarbeidere som har rolle i flere avdelinger/ordninger, vil det være visuelt synlig for en Planlegger å se at vedkommende arbeider i den/de andre Avdel...
Wed, 8 Nov, 2023 ved 2:45 PM