4. Timebank/Fleksitid

Hvordan forstår jeg min Timebank/Flekskonto
Flekskontoen viser deg hvor mange timer du har jobbet mer eller mindre enn dine kontraktstimer tilsier. Du kan ikke utbetale/trekke fra timer i Flekskonto s...
Tue, 6 Okt, 2020 ved 10:00 AM