Flekskontoen viser deg hvor mange timer du har jobbet mer eller mindre enn dine kontraktstimer tilsier. Du kan ikke utbetale/trekke fra timer i Flekskonto selv, men din Planlegger kan bruke saldoen din til å planlegge riktig i henhold til plan, og derfor også håndtere din Flekskonto. Du kan når om helst sjekke saldoen din, og holde kontroll på at det stemmer med kontraktstimene dine. 


For å få tilgang til Flekskonto, gå til "Ansatte"-fanen og "Timebank/Fleksitid":I Flekskonto kan du se følgende:

  • Startsaldo: din Planlegger har muligens lagt til en startsaldo for deg, basert på vakter du allerede har jobbet (før oppstart med Flekskonto). I så fall, vil disse timene vises her. 
  • Uker: antall uker du er satt opp med vakter
  • Kontraktstimer: dette er dine kontraktstimer, som du skal jobbe i løpet av en gitt periode (f.eks. en måned). 
  • Timer: antall timer du har jobbet denne perioden
  • Aktivitet: noen ganger kan det være at du har blitt satt opp med ulike "aktiviteter" i Timeliste, som gjør at disse timene havner i Flekskonto. F.eks. kan dette være varetelling på en søndag. 
  • Korreksjon: din Planlegger kan gjøre korreksjoner på timene du har jobbet. Ut ifra om timene har gått i pluss eller minus, vil de derfor bli utbetalt eller trukket fra din Flekssaldo. Summen her vil derfor vise hvor mange timer Planlegger har korrigert. 
  • Saldo: dette er den totale saldoen din i Flekskonto. For å gjøre noen endringer her, ta kontakt med Planleggeren din. 


Innstill periode

Du kan innstille/tilpasse perioden for å se saldoen din på valgte uker. Du kan kun se uker der du faktisk har vakter. I eksempelet ovenfor har du jobbet i løpet av ukene 9-45, og kan derfor kun se saldo i løpet av denne perioden. I eksempelet nedenfor har du tilpasset søket til 18-26. Inkluder fremtidige uker

Hvis du huker av i boksen for "Ta med fremtidige uker", vil Flekskontoen automatisk vise til uker fremover med planlagte vakter, og vil vise til saldo i løpet av denne perioden. Saldodetaljer

For å få flere detaljer angående Flekssaldoen din, kan du trykke på navnet ditt. Øverst på siden vil du da få opp en graf, som viser utviklingen av din saldo:Stolpene i grafen vil vise timene over og under kontraktstimene som du har arbeidet. F.eks. kan du se at du har jobbet mindre i uke 9 og 18. Dette kan være pga. fravær. Om du er i tvil om hva dette kan skyldes, kan du alltids sjekke dette i Vaktplan Timeliste, eller Fraværskalender. 


Linjen gjennom grafen viser utviklingen av saldoen din. Du kan se at den går opp og ned ut ifra antall timer du har jobbet. 


Under grafen vil du finne en tabell med detaljer uke for uke. Saldo (øverst til høyre) viser din startsaldo. Du kan trykke deg inn uke for uke og se detaljer dag for dag. Nedenfor ser du et eksempel fra uke 18:Her ser du at kontraktstimene er fordelt dag for dag. I tillegg er det gjort en korreksjon 3. mai, og dette kan f.eks. være fordi du ikke har registrert timene du har jobbet, og Planlegger har måttet gå inn i Flekskonto og gjøre en manuell korreksjon for å rette opp saldoen. Alle justeringer som blir gjort, kan du se i denne kolonnen (+/- timer). 


En samlet rapport på de manuelle korreksjonene som har blitt gjort, vil være synlig helt nederst på siden:
Planlegger kan også legge til en kommentar, slik at du enkelt kan se hva som har blitt gjort med timene dine.