Særskilte dager

Arbeide på søndager (Søndagsarbeide)
Arbeidmiljøloven paragraf 10-10 og 10-8 (4) omhandler spesifikt lov om Arbeide på søn/-helligdager § 10-8 Daglig og ukentlig arbeidsfri (4) Arbeidsfri ...
Mon, 2 Jan, 2023 ved 6:09 PM