Touch (online tidregistrering)

Touch - PIN kode. Alternativ til passord!
Meny: Generelle innstillinger -> Innstillinger ->Touch  Standard innstiling i Touch, er at ansatte benytter passord ved Sjekk inn/ut (det passorde...
Tue, 6 Okt, 2020 ved 3:06 PM
Legg til pause manuelt i Touch (pause som aktivitet)
Angi pause via Touch Hvis man ønsker å få vite eksakt når en ansatt stempler seg inn og ut fra pause, er det mulig å sette opp pause som aktivitet, som ...
Fri, 2 Des, 2022 ved 3:18 PM