Virksomheter som opererer med nattskift, og splitt av vakttider, gjennom skiftet (Eks. splitt på våken og hvilende vakt), må slå på funksjonen Tillat nattevakter (Oppsett generelt -> Innstillinger - Timeliste).


Innstillingen gjør at vakt-deler etter midnatt blir slått sammen med vakt-deler før midnatt. Vakt-delene som da blir satt opp etter midnatt må planlegges uten gap imellom vakt-delene. 

Med innstillingen vil systemet se på den totale lengden av (sammenhengende) vakter, som bl.a. bidrar til at varsel om Arbeidstid, ser hele vaktens lengde også deler etter midnatt som vakt samme dag.Eks. på vakt-deler over midnatt

21:00-23:00 Ordinær vakt

23:00-07:00 Hvilende/Passiv vakt (Lønnes for eks. med 1/3 time)

07:00-09:00 Ordinær


I eks. (se også bildet under), gir dette en vakt på 6,67 timer


Dersom Planlegger forsøker å legge inn ytterligere en vakt eks. frem til kl. 12:00, vil dette overstige maks grensen på 9 timer pr. dag, og pr. definisjon stoppe Planlegger fra å opprette vakten med brudd.Merk! Dersom "Tillatt nattevakt" funksjonen ikke er huket av, vil systemet kun se på de delene av vakten som inntreffer etter midnatt og tillate vakten i ovenstående eksempel.


Hvordan vises en nattevakt i Timeliste?


I eksemplet beskrevet over vises 1 del av vakten (07-09, ) der hele vakt-delen er på neste døgn, dagen etter vaktens start.

Når denne delen registreres i timeliste, varsles man om at denne vakt-delen vil flyttes til dagen før. 


Etter lagring, og om man går tilbake 1 dag, vil man nå se denne delen av vakten (nå hele vakten). Ett "måne" ikon indikerer at dette er en del av en nattevakt.Går man så tilbake til påfølgende dag, vises ikke lenger den delene av vakten som er flyttet til foregående dag. Som en sikkerhet for at man ikke ved en feiltagelse forsøker å registrere denne delen (disse timene) på ny, vil det ikke la seg gjøre å lagre denne, da det vil resultere i en overlappende vakt. Planlegger varsles om dette.Merk! Følgende 2 innstillinger/varsler må også være satt opp, dersom man ikke tillater overlappende vakt-tider, i samme avd. eller på tvers av avdelinger.

Denne innstilling må IKKE være slått på, for å forhindre overlappende vakter 

Arbeidstidsvarsel på overlappende vakter på tvers av avdelinger