La tamigo gjøre jobben!

Det er mulig å sette opp at tamigo, som en daglig oppgave og på et gitt tidspunkt i døgnet, skal kopiere over planlagte vakter når det er registrert fravær på en ansatt. Fraværet må være registrert med dagens dato > frem i tid.Merk! Automatisk kopiering fra plan til timeliste for vakter med Fravær gjelder KUN for godkjente vakter fra dagens dato og frem i tid. For registrering av fravær tilbake i tid vil tamigo automatisk kopiere vakter fra plan, dersom en planlagt vakt foreligger og det ikke ligger data eller timer i Timeliste på.
OBS! Dette forutsetter også at alle fraværstyper er satt opp til å kopiere fra plan!


For å slå på funksjonen går man som Administrator til fane "Oppsett generelt" -> "Automatiske oppgaver"  i venstre meny.


a.) Klikk på "Legg til ny oppgave"

b.) Velg så Daglig i felt "Velg anledning"

c.) Velg deretter Kopier planlagte vakter i feltet "Velg oppgave"

d.) Huk av "Kopier kun vakter med fravær"

e.) Velg ønsket tidspunkt for daglig kopiering i feltet "Tidspunkt"

f.) Avslutt med Lagre og LukkI samme meny "Automatisk oppgaver" vil man kunne se siste kjørte sesjon 
Eks.

Automatisk oppgaver er satt til å kjøre ca. kl. 12:00. Status kl. 11:55Status kopiert kl. 12:05


Ønsker dere at alle vakter skal kopieres daglig. Les her.