I menyen Automatisk oppgaver under fane Oppsett generelt, kan man sette opp at tamigo skal utføre en rekke prosesser manuelt.

Det er flere artikler om mulig prosesser tamigo kan utføre automatisk. Se nederst i denne artikkelen for linker til andre eksempler.


Merk! Har du ikke tilgang til menyen "Automatiske vakter", ta kontakt med vår support og undersøk om ditt abonnement dekker denne funksjonen. 


For mange virksomheter og for enkelte avdelinger/ansatte er det ønskelig at systemet kopierer planlagte vakter m. fravær daglig, 


Merk! For mange kunder er det allerede en regel satt opp der det ved registrering av fravær Automatisk også kopieres fra plan til timeliste. Dersom denne regelen er satt opp på Fravær, skal man IKKE ha denne oppgaver aktivert i tillegg.


Gå til 'Oppsett generelt' -> 'Automatiske oppgaver'. Trykk på 'Legg til ny oppgave', og legg deretter inn anledning (daglig). Du kan videre velge om den automatiske oppgaven skal gjelde utvalgte Avdelinger/Lønnsmodeller , og velg oppgave ('kopier planlagte vakter'). Huk av KUN for 'Kopier kun vakter med fravær`, og velg tidspunkt eks. kl, 23:00. Lagre og lukk. 


Eks. Kopier vakter ned fravær dagligLa tamigo gjøre jobben!Merk! Automatisk kopiering fra plan til timeliste for vakter med Fravær gjelder KUN for godkjente vakter fra dagens dato og frem i tid. Eks.

Automatisk oppgaver er satt til å kjøre ca. kl. 12:00. Status kl. 11:55Status kopiert kl. 12:05


Linker til andre Automatisk oppgaver:


Automatiske oppgaver - Kopier vaktplan til timeliste, daglig.

Automatiske oppgaver - Kopiering av vakter på spesifikke datoer

Automatiske oppgaver - Lukking av Dager/Uke

Automatiske oppgaver - Nullstilling av Timebank/Fleksitid konto