Har du kontraktsmodulen i tamigo? I såfall kan man nå utvide dette med digital signatur.  Vi har inngått samarbeide med selskapet Verified, og kan tilby alternative løsninger.


1. Benytt digital signering (BankID) gjennom tamigo Norge AS sin avtale med Verified (kommer snart) . Tjenestene blir priset pr. digital signering og tilleggsavtale inngås mellom dere som kunde og tamigo Norge AS. Signeringsmetode BankID. Dette alternativet anbefales av mindre kunder. 


2. Inngå avtale med Verfiied. (www.verfied.eu) Anbefalt for større kunder og behov for flere tjenester fra Verified. Flere typer dokumenter + flere mulig valg av signeringsmetoder.


Har dere Kontraktsmodulen i tamigo i dag, er dere kjent med at kontrakter dannes i pdf, som så kan skrives ut for signering. Med Verified satt opp, vil dere i tillegg få valget Send som PDF til signatur


Les mer om Kontraktsmodulen


  1. Dokumentet blir automatisk lastet opp og sendt til oppgitt adresse (Den e-post adressen som er registrert på vedkommende i tamigo.
  2. Dokumentet lagres under dokumentmappe Kontrakter på den ansatte.
  3. Signerte dokumenter lastes automatisk inn i tamigo under dokumentmappe signerte KontrakterHva trenger du?

I tamigo må du ha kontraktsmodulen, i tillegg en avtale med selskapet Verified, eller tilgang til Verified gjennom tamigo Norge AS (tjeneste priset pr signering)


Merk! tamigo Norge AS og Verified har intensjon om å inngå forretningssamarbeid, med mål å kunne tilby tamigo kunder, adgang til digital signatur via tamigo, uten forutgående avtale med Verified. Tjenesten blir priset pr. digital signatur. 


Så snart man er opprettet som kunde i Verified, gå til Oppsett generelt,-> Plugin. Sett inn informasjon nødvendig for å aktivere Plugin. e-mail adresse (reg. hos Verified), Passord (reg. hos Verified) +Firmakode (hos Verified).

Klikk deretter “Oppdater Verified adgangsopplysninger”. (Se bildet under)


Merk! For kunder som inngår avtale om bruk av digital signering via tamigo Norge AS, aktiveres Plugin av oss i tamigo Norge AS.


Velg til slutt også Signeringsmetode (normalt BankdID NO) og Lagre (se bildet under)

  


Hvordan fungerer det

I hovedfane Oppsett generelt -> Dokumenttyper (venstre meny). finner du at du har dokumenttype Kontrakt og Underskrevet kontrakt.  Disse vil bli benyttet sømløst sammen med Verfied Plugin.

 


 

Når man oppretter en ny ansatt/bruker i tamigo registreres det data om den ansatte, normalt det som er krevet for å pre-innsatt for å oppfylle data i kontraktsmalen, deri også som krav brukers e-post adresse.

 

For å opprette en arbeidskontrakt, gå til meny Generer kontrakt under fane Ansattet , velg så den ansattes navn, kontrakttype som skal opprettes og fyll i ytterligere data som er krevet på kontrakten. Når alle data er fylt i, klikk på Generer kontrakt.  

 

Med Verfied Plugin aktivert har du nå en ny knapp tilgjengelig, hvor du ikke bare lagrer kontrakten men også sender den til digital signering. 

 

Lagret i tamigo

 

 

 

 

Avventer (signatur) i Verified

 

 

Den (ny) ansatte mottar melding (e-post) - Her kan hun/han se over kontrakten og signere med BankID. 


Så snart kontrakten er signert er status oppdatert i Verified, hor du også har full oversikt over signerte og usignerte kontrakter & dokumenter. 

 

 

I tamigo blir samtidig den signerte kontrakten lastet inn i  tamigo. Du vil få et varsel om at signerte kontrakter kan åpnes opp og endelig verifiseres/lagres. Dersom lagres, vil kontrakten lastes opp under dokumenttype Underskrevet kontrakt på den ansatte.
Tips! Du kan alltid sjekke hvilke ansatte som Har eller ikke har underskrevet kontrakt. I toppen av fanen Ansatte -> (meny) Ansatte finer man en Filter knapp (Se bildet). Klikk på denne, velg evt. Alle avdelinger og har/har ikke eks. Underskrevet kontrakt. Alle ansatt som samsvarerr med ditt valg listes opp.Priser (eks. m.v.a)

Tilgang til Kontraktsmodulen                                             kr. 3.500,-

Pr. arbeidskontraktmal (dersom tamigo legger opp)     kr.    585,-


Alternativ 1.) Avtale via tamigo

Pris pr sendte dokument for digital signering                kr.       30,-


Alternativ 2.) Egen avtale med Verified                                               -

(sjekk med Verfied)