I menyen Automatisk oppgaver kan du sette innstilling for at tamigo automatisk lukker dager i Timeliste. Velg om det er en daglig oppgave eller ukentlig.


Meny: "Oppsett generelt" -> "Automatisk oppgaver"


Man kan velge Daglig eller ukentlig automatisk oppgave. I eks. under har vi valgt Ukentlig. Systemet lukker med disse valgene, alle dager siste uke

kl. 08:00 hver mandag.  


Merk! Som Planlegger (normalt innenfor lønnsperioden), eller en Administrator kan alltid gjenåpne dager for ytterligere redigering ved behov.